2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Oktober

2012.10.30

Projektering och projektlednings uppdrag till SAAB AB i Linköping. Nyproduktion av kontorsbyggnad om ca 11 000 kvm.
 

September

2012.09.07

Nytt uppdrag åt AMF på Trossen 12. Fastigheten skall byggas om och byggas på. Totalt ca 12.000 kvm. Projektet skall certifieras enligt Miljöbyggnad.

Augusti

2012.08.13

Ny medarbetare till Strategia. Vi förstärker med Niklas Georgsson som i sin senaste anställning varit entreprenadingenjör på Kungfiskaren.

2012.08.03

Sagax anlitar Strategia för återuppbyggnad av fastighet efter brand. Yta ca 4 500 kvm. Ny hyresgäst Stavdal.

Juli

2012 juli

Under juli har Strategia erhållit ett flertal projektledningsuppdrag åt GE Real Estate.
Hyresgästanpassning åt Itrim Danderyd.

Fasadrenovering Veddestavägen.

Hyresgästanpassning åt ELTS Veddestavägen.

2012.07.04

Strategia anställer Sara Appelqvist på ekonomi och administration.

Juni

2012.06.22

Akademiska Hus tecknar ramavtal med Strategia.

April

2012.04.25

GE Real Estate tecknar ramavtal med Strategia.
 

2012.04.18

Vi välkomnar Anja Ullvin till oss. Anja kommer närmast från Nacka Kommun där hon arbetat som exploateringsingenjör och projektledare.

2012.04.01

Strategia växer med Stefan Carlsson. Stefan har mångårig erfarenhet från både från projektlednings- och entreprenadsidan.

Mars

2012.03.21

Projektledning vid hyresgästanpassning åt företaget KMV i Danderyd. Ombyggnadsyta ca 800 kvm. Beställare: GE Real Estate.

2012.03.13

Sagax anlitar Strategia vid ombyggnad av verkstad och serviceanläggning för IVECO i Lunda. Ombyggd yta ca 1500 kvm.

Februari

2012.02.01

Vi hjälper Brinova med hyresgästanpassningar i Västberga. Byggledning vid 7000 kvm om- och tillbyggnad för grönsaks-, frukt och kötthandel.

Januari

2012.01.09

Strategia projektleder nytt hyrcenter för byggmaskin och liftuthyraren Stavdal i Sätra. Beställare är Sagax.