ref ref ref ref
  Klicka på bilden för större vy.  

Ny Bussterminal i Jakobsberg, Järfälla kommun

Uppdragsgivare: AB Storstockholms Lokaltrafik

Projektinformation: Jakobsbergs gamla terminalbyggnad har ersatts med en ny bussterminal med dockningsfunktion samt ny entré till gångtunnel. Under projektet ändrades även Järfällavägens sträckning utmed den nya bussterminalen och provisoriska hållplatser byggdes.

Total bruttoarea: ca 3025 m²
Behandlad markarea: ca 18 500 m²

Projektet drevs som en samverkansentreprenad med Strategia i rollen som bitr projekt- och projekteringsledare 2009-2012