ref ref ref ref
Klicka på bilden för större vy.

Kvarteret Borrsvängen

Uppdragsgivare: Heba Fastigheter AB

Projektinformation:Inom Kv Borrsvängen uppfördes två flerfamiljshus. Totalt lägenhetsbestånd är 57 st fördelade på 2:or, 3:or och 4:or.

Utöver lägenheter rymmer fastigheter även garage, diverse förrådsutrymmen och lokaler, soprum, två tvättstugor samt trapphus och entréer.

Yttre anläggning för belysning på fasad samt på kringliggande gång och cykelvägar ingick i arbetet.

Strategias uppdrag var projektledning och projekterings ledning inklusive upphandling av totalenprenad.