ref      
  Klicka på bilden för större vy.  

Nytt kontor Kv Isafjord 1, Kista

Uppdragsgivare: NCC Construction AB

Projektinformation: NCC har på uppdrag av Klövern byggt ett kontor i Kista om ca 40.000 kvm. Byggnaden omfattar ett kontor om 10 våningar med två våningar p-däck under marknivå. Befintlig grannfastighet byggdes delvis om och bands ihop med den nya med en ny entrébyggnad.

Den nya byggnaden projekterades och är byggd för att klara en LEED certifiering nivå guld.

Total bruttoarea: ca 29 000 m² nybyggnad kontor ombyggnad 10 000 kvm ombyggnad.

NCC anlitade Strategia för projekteringsledning och projektet startade i junli 2010. Projektet upphandlades som en samverkansentreprenad.