ref ref ref ref
  Klicka på bilden för större vy.  

Lugnets Skola

Uppdragsgivare: Skolfastigheter i Stockholm

Projektinformation: På uppdrag av Stockholms stad har en ny kombinerad skola och förskola byggts i Hammarby Sjöstad. Den nya skolan om ca 6600kvm BTA är sammanbyggd med Vikströmska skolan på Lugnets Allé. För att möjliggöra ett flexibelt nyttjande mellan förskola och grundskola planerades ytorna utifrån ett enhetligt utförande. Byggnaden förlades med en större byggnadsvolym utmed Lugnets Allé och med en mindre volym i vinkel, åt sydost, in mot Sickla park.

Med målet att byggnationen skulle ha en hög miljöprofil möjlig att överföras till kommande skolverksamhet installerades solcells- och solfångaranläggning på taket.

I denna samverkansentreprenad hade Strategia uppdraget som projektledare 2009-2014