ref ref ref ref
Klicka på bilden för större vy.

Parkeringshuset Skruven

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Projektinformation: Parkeringshuset Skruven är beläget på Campus Solna och färdigställdes 2016. Byggnaden är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor. Parkeringshuset rymmer 523 parkeringsplatser inomhus och 20 parkeringsplatser utomhus samt ett låst cykelrum. Parkeringshuset har en diameter av cirka 50 meter med fokus på design, säkerhet och trygghet. På fastigheten finns möjligheten att i framtiden bygga ett likadant parkeringshus.

Total bruttoarea: ca 15300 m2.

Strategias uppdrag var projektledning från ändring av detaljplan till färdigt parkeringshus. Projektet upphandlades som en totalentreprenad. Parkeringshuset är konstruerat av platsgjuten betong med en helglasad fasad.