ref ref ref  
Klicka på bilden för större vy.

Torsplan

Uppdragsgivare: NCC Construction AB

Projektinformation: Torsplan är den första fastigheten vid Norra Station i den nya stadsdelen Hagastaden. Fastigheten är placerad i korsningen Norra Stationsgatan och Solnavägen och innehåller kontor, handel och parkering. Fastigheten klassas som en Green-Building enligt det internationella klassificeringssystemet BREEAM, nivå Excellent.

Total bruttoarea: ca 35 000 m²

I projektet hade Strategia uppdraget som projekteringsledare